Jennifer Love

Du är vad du tänker…

Hjärnan är som vilken kroppsmuskel som helst och våra tankar behöver ”tränas” varje dag, precis så som kroppens muskler. Ju mer du ”tränar” din hjärna med positiva målbilder, affirmationer och tankar desto mer kommer du märka att dina tankar förändras, utvecklas och hjälper dig att nå dina mål.
Att tänka är den mest använda och samtidigt den mest underskattade kraft som finns. Vi tänker hela dagen och fortsätter in i drömmen. Du har förmodligen hört mer än en gång hur viktigt det är att tänka positivt när du tänker på det du ska göra, att verkligen förvänta dig framgång och att tro på din egen förmåga. Det är viktigt att ha en positiv mental inställning i t ex. karriären, idrotten eller relationen. Du är vad du tänker, dina tankar är energier och signaler som du sänder ut till andra och dig själv, därför är det viktigt att öva sig i positivt tänkande för att klara av livet och få ut det bästa av det. Oftast leder positiva tankar vidare till ännu fler positiva tankar och känslor och oro och negativa tankar leder till ännu mer rädslor och negativa känslor. Om du mår dåligt eller har negativa tankar över en sak. Ställ dig frågan: Varför tänker jag såhär? Vad är det som framkallar min tanke? Vart leder mina tankar mig? Mår jag bra av det här? Om det senaste svaret är nej, så ändra ditt sätt att tänka och bli en lyckligare och positivare människa.
Att ”träna” med målbilder, affirmationer och visualisera bidrar till att du stärker ditt mentala tillstånd. Ta några minuter framför spegeln varje dag och säg till dig själv det positiva med dig och vad du vill ha i ditt liv. Känn tacksamhet för det du har och koncentrera dig på det positiva.
Har du en ”tränad” hjärna kan du lättare hantera och komma över hinder och motgångar i livet. Vi är fria individer att tänka, uppleva och uttrycka vad vi vill, när vi vill. Vi har möjligheter att välja att vara fria från yttre påverkan så som information från medier, arbetskamrater, vänner, släktingar och lita på våra inre resurser av positivism, glädje, frid och styrka. Är du bra förberedd och har hittat styrkan i dig själv och i ditt sinne har du lättare att handskas med sådant som sätter lås på din frihet. En av de största hemligheterna bakom en lycklig och positiv människa är att de har ett visst tänkande och mentalt tillstånd som inte tillåter dem att nedslås med vad de än företar sig. Det är med tankens kraft och med hjälp av strategier, mål, handlande och positivt tänkande du kan komma dit du vill och vara den du vill. Det är ingen annan som kommer göra det åt dig eller leva ditt liv, utan du har själv ansvar för vad du tänker och gör utav det. Du spelar själv huvudrollen i ditt liv och är din egen lyckas smed. Det fundamentala medvetandet om oss själva och omvärlden skapas i tanken. Vi kan påverka hur vi väljer att se saker. Det är viktigt att vara medveten om hur vi själva väljer hur vi ska se glaset. – Antingen som halvfullt eller halvtomt, det är bara du som kan påverka dina tankar och du väljer hur du ser på dg själv och din omgivning – Positivt tänkande och självkänsla är viktiga ingidienser i vardagslivet, då livet är fullt av utmaningar och problem att handskas med. Det är viktigt att ha en inre styrka och positiva tankar som gör det lättare att känna motivation, ork och vällust till livet samt ha en tro och positiva tankar på att det går att lösa problem och motgångar. -Fokusera inte på problemet, utan på lösningen. Medvetandet är den drivande kraften bakom sinnets hjul. Var och en bär med sig en bild av vem jag är. Den bilden kan vara byggd på sann eller falsk information och det är viktigt att ta reda på vem jag är och hur jag ser på mig själv ”kognitiv omstrukturering” dvs. att ändra negativa tankar till positiva tankar är vanligt i olika terapiformer. Vad du tänker och vad du säger till dig själv när du upplever stress och svårigheter påverkar ditt uppträdande, ditt humör och till och med din hälsa. Din största fiende är din egen oro, rädsla och osäkerhet, låt aldrig problemen skymma möjligheterna. Om vi lär oss att se problemen och negativa tankar som en utmaning som något stimulerande som ska övervinnas. Kan vi hantera dem mycket bättre och bli starkare av dem. Det handlar om att ändra attityd och byta ut negativa tankarna mot positiva tankar. Optimism och pessimism är till stor del inlärda beteendemönster. -Det bästa med det är: kan vi lära och tänka in, kan vi också lära och tänka om. -Du är vad du tänker.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply