Jennifer Love

Resumé

Då var det dags för årets bild 2016 av tidningen Resumé och jag hade äran att få vara deras Dj ?  Några av kategoriegna var Årets reklambild det blev en från IKEA där de lyckats fånga vardagen och nuet på ett äkta sätt och årets reklamfilm blev en från HM där de verkligen visade alla åldrar, färger och storlekar. Gillade verkligen hur de hade lyft bredden och att alla kvinnor är olika!

Then it was time for the award best picture in 2016 by the magazine Resumé and I had the honor to be their DJ ? Some of category own each year advertising image that became one from IKEA where they managed to capture the everyday and the present in a genuine way, and this year’s commercials became one of HM where they really showed all ages, colors and sizes. Really liked how they had lifted the width and that all women are different!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply