Uncategorized

2018…

Det har varit ett hektiskt år med utveckling av verksamheterna med fokus på Redlove Music som växer och växer med nya kunder och vi kommer satsa på att utveckla koncepten ännu mer till nästa år. Jag har även gått utbildningar inför Love By Lopez som är ett helt nytt koncept inom wellness med inriktning på mindfullness, reiki och yoga.

Att balansera mellan dessa två olika världar är en utmaning eftersom de är varandras motsatser, men det är som Yin och Yang båda behövs för att uppnå balans…Både mjuka och hårda värden, passiva och aktiva saker behövs för att allt ska synka i livet…

Har satt nya mål för 2019 och jobbar hårt för dem men kommer även att ta pauser i det vardagliga livet!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

It has been a busy year with the development of the businesses focusing on Redlove Music that is growing and growing with new clients and we are developing the concepts more until next year. I have gone to courses for Love By Lopez which is a completely new concept in wellness with a focus on mindfulness, reiki and yoga.

Balancing between these two different worlds is a challenge because they are each other’s opposites, but it is like Yin and Yang both are needed to achieve balance …Both soft and hard values, passive and active things are needed to synchronise things in life…

I have put some new goals for 2019 and working hard for them but also remember to take some small breaks in the daily routines!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply